Studentski  informativni  CENTAR

S   C

i

Mapa Centra

Bonton (Pravila lijepog ponasanja)

Posted on January 8, 2012 at 12:20 AM

Zijevanje:

 • Obavezno stavite ruku pred usta- loša estetska slika


Higijena:

 • Svakodnevno pranje, češće kupanje. Sapun ne štedite, posebno ako radite posao pri kojem se prljate.
 • Za održavanje ruku potrebno je višestruko dnevno pranje. Ruka najčešće dolazi u dodir sa drugima (rukovanja, doticanje novca, kvaka, telefonskih slušalica i drugih predmeta koji obiluju bakterijama). Pranje ruku prije svakog obroka, treba da bude pravilo.
 • Pranje zubi je također obavezno. Večernje pranje je važnije od jutarnjeg. Preporučuje se pranje zubi poslije svakog obroka.


Riječnik: Oprostite ili izvinite   

 • ako nekoga slučajno gurnete
 • ako nekome stanete na nogu
 • uvodna riječ pri oslovljavanju nepoznatih ljudi
 • Izvolite je uzrečica ako nekome nesto dajete ili se nekome odazivate.
 • Hvala je odgovor ako vam neko nešto pokloni, posudi, ako vas informira ili učini bilo kakvu uslugu.
 • Molim je odgovor u svim prilikama kad vam se neko obraća s oprostite ili izvolite ili vam se zahvaljuje.


Kratak katalog pristojnosti:

 • Kucat ćete uvijek kada ulazite u ured, školski razred, hotelsku sobu i svugdje gdje niste kod kuće...
 • Ruke nikad nećete držati u džepovima
 • Šešir ćete skinuti uvijek kad ulazite u zatvornu prostoriju (u foajeima hotela ne morate skidati šešir)
 • Bilo gdje treba izbjeći pljuvanje po podu


Dobri susjedski odnosi:

 • Sve ukućane iz kuće ili zgrade pozdravljat ćete pri prolazu stubištem ili hodnikom kuće.
 • Nastojte da ne ometate susjede glasnom muzikom ili televizijom, bukom po stubištu, lupanjem vratima automobila po noći i nastojte da ih često ne gnjavite.
 • Ako u stanu nešto slavite, unaprijed upozorite susjede (a naročito one ispod vas), s molbom da imaju razumijevanja.
 • Red je da se upoznate sa stanarima na istom katu. To, naravno, ne znači da sa njima morate održavati češće kontakte.
 • Ako u stanu držite pse ili mačke, nastojte da ne smetaju glasnim lajanjem ili mijaukanjem, a ni vi glasnim dozivanjem.
 • Dobro proučite kućni red, i tamo sve to, jasno piše, i primjenjujte ga u praksi.


Na ulici:

 • Ako nosite štap ili kišobran, nemojte se njime razmahivati, da ne biste ozlijedili druge prolaznike. Ako hodate sa otvorenim kišobranom, nemojte da vam zaklanja vidik i pazite da drugima ne smeta.
 • Pse vodite na sasvim kratkoj uzici.
 • Na ulici se ne jede. Sa sladoledom, pečenim kestenjem, kokicama, bombonima i drugim sličnim specijalitetima, možete prekršiti pravilo.
 • Otpatke nećete bacati po ulici.
 • Ako nekom na ulici nešto padne, dići ćete tu stvar i dodat mu, umjesto da mu dovikujete.
 • U parkovima ili šetalištima, ako i ima slobodnog mjesta na klupama, najprije ćete upitati je li slobodno, ako na klupi već neko sjedi.


Hodanje udvoje:

 • Ako prolazite ulicom u društvu nekog znanca, treba da imate na umu da je desna strana počasna strana. Tu stranu prepustit ćete u svakom slučaju ženama, a muškarcima ako su od vas stariji ili im na taj način želite iskazati poštovanje.
 • Dami ćete uvijek ponuditi unutrašnju stranu, ako postoji opasnost od prskanja ili neke druge nezgode.


Hodanje utroje:

 • Raspored se mijenja ako se ulicom ide utroje. Ako dva muškarca idu s jednom ženom, ona dobija počasno mjesto u sredini. S lijeve strane joj je mlađi muškaracu u društvu, a s desne stariji.
 • U društvu dviju žena muškarac dobija srednje mesto, a između tri muškarca najstariji i najugledniji dobija sredinu, a najmlađi lijevu stranu.
 • Ali, počasno mjesto izmedju dvije žene osigurano je muškarcu samo dok ne padne kiša. U tom neugodnom slučaju, u sredinu dolazi starija žena, a kavalir ima zadatak da s desne strane obe žene prekrije kišobranom, čak ako pritom i sam pokisne.


Hodanje u četvoro:

 • Učetvoro se ulicom ne hoda. Zato ćete društvo veće od tri člana podijeliti u dvije grupe. Naprijed će ići žene i stariji, a nazad muškarci i mlađi. Izuzetak su, naravno, djeca. Ona u svakom slučaju idu naprijed da budu na oku.


U restoranu (lokalu):

 • U svaki lokal, muškarac ulazi prvi. U samom lokalu, pri ulazu, on će se kretati ispred žene. U lokal se ne ulazi sa zapaljenom cigaretom.
 • Pri svlačenju ili oblačenju kaputa ženi može pomagati jedino muškarac koji je sa njom u društvu. Bilo da je riječ o pomoći garderobijera u garderobi, ili konobara ili šefa sale u lokalu, ta pažnja se odbija.
 • Izbor stola u lokalu je stvar muškarca. Ako traži mjesto za dvije osobe, neće zauzimati stol za šest osoba. Ako slobodnog mjesta nema, pravila pristojnosti ne isključuju sjedanje za drugi stol sa slobodnim mjestima. U tom slučaju se najprije šef sale zamoli da pronađe slobodno mjesto, a zatim se sjeda za stol uz pozdrav "Dobar dan" ili "Dobro veče".
 • Pri zauzimanju mjesta, pogodnije i udobnije mjesto pripada ženi. Muškarac neće sjesti dok žena nije sjela, a izvlačenjem stolice, on ili konobar joj pomaže da lakše sjedne. Kad je žena zauzela mjesto, sjeda i muškarac.
 • Pri izboru jela žena ima prednost. Ako je na stolu samo jedan jelovnik, ona bira prva i čeka da izabere i njen pratilac. Naručuje i kontaktira s konobarom samo muškarac.
 • Muškarac će ženu upitati što želi, a ako mu ona prepušta izbor, on neće birati najjednostavnija i najjeftinija jela i pića. Ako ona ipak zahtijeva neko jednostavno jelo i muškarac bi trebao slično postupiti.


Ako vam je neko jelo sa jelovnika nepoznato, postoje tri mogućnosti:

 •     a. možete naručiti neko jelo za koje znate što je;
 •     b. možete ići na sreću i naručiti nepoznato jelo;
 •     c. možete pitati konobara o sadržaju jela, bez ikakvog ustručavanja.


 • Prema osoblju lokala budite odmjereni i pristojni. Ne vičite "Konobar, jelovnik" ili "Konobar, račun", tako da se cijeli lokal ori. Posve će vas jasno shvatiti ako diskretnim pokretom ruke date znak da priđe stolu i ako tiho kažete želju, bez vike i zapovjednog tona. Ako su primjedbe o nedostatcima na stolu opravdane, recite to mirno konobaru, a što se tiče kvalitete hrane, tu konobari nemaju nikakvu odgovornost. Za to se obratite šefu sale ili poslovođi lokala.
 • Piće bira jedino muškarac. Prije svoje odluke on se može posavjetovati sa ženom, ali konačna odluka je njegova. I briga za piće za  vrijeme jela je njegova briga. Ako konobar, čija je to dužnost, zakaže, jedino on toči piće, puneći najprije tuđe čaše za stolom, a svoju na kraju. Kod prve čaše se može se nazdraviti sa "živjeli" ili "nazdravlje", kucanje na javnom mjestu nikako nije po pravilu.
 • Svako uljepšavanje, čišćenje, popravljanje garderobe u lokalu je u suprotnosti svim pravilima. Ogledala koja se nalaze u lokalu služe isključivo kao ukras, a nisu predviđena za popravljanje frizure, šminkanje ili za popravljanje kravate. Za te svrhe treba da posluži ogledalo u garderobi ili nusprostorijama.
 • S jelom za stolom započinje žena ili starija osoba. Prilikom serviranja treba pričekati da joj jelo bude stavljeno na tanjur i da ona počne jesti. Prilikom završetka obroka prvo žena odlaže salvetu, kao znak da je završila s jelom. Nepristojno je ako njen partner za stolom pripali cigaretu dok ona još nije gotova.
 • Novine se u restoranu ni za vrijeme jela ni poslije u društvu ne čitaju!
 • Razgovori u javnim lokalima se vode tiho. Nikoga ne zanima to šta vi pričate, a ni vas vjerovatno ne zanima o čemu se vodi riječ za susjednim stolom. Pri tome obratite pažnju da osobe o kojima govorie ne imenujete - vaš razgovor može biti diskretne ili poslovne naravi, i vjerovatno ne želite da pomoću treće osobe dospije do onoga o kome pričate, uz opasnost da vaše riječi stignu u iskrivljenom i netočnom obliku.
 • Ragovori s nepoznatom osobom za istim stolom nisu zabranjeni i možete se upustiti u razgovor bez upoznavanja. Tek ako su se u toku razgovora jave zajednički interesi ili simpatije, možete se predstaviti, a ako vam je stalo i do daljnjeg poznanstva, možete izmijeniti adrese ili podsjetnice.
 • Na sastanke koje ste dogovorili u restoranima ili kafićima, budite točni, naročito ako je riječ o ženama. Ništa nije neugodnije za ženu nego ući u pun lokal i uzalud tragati za nekim tko treba da je čeka. U takvim situacijama lako dolazi do neugodnih nesporazuma koje možete izbjeći ako dođete u lokal nekoliko minuta ranije i izaberete stol u blizini ulaza, gdje će vas lako vidjeti.
 • Žene mogu same posjećivati svaki bolji restoran i kafić. Ako ne nađu slobodan stol, preporučuje se da potraže mjesto kod stola gdje već sjedi žena, ili bračni par. Ako im nije stalo do avantura - neka ne sjedaju za sto gdje sjedi sam muškarac.
 • Znance koji se već nalaze u lokalu pozdravit ćemo samo u prolazu. Bilo bi netaktično odmah prići stolu, čak ako je riječ o dobrim znancima i prijateljima, jer ih mi možemo ometati ako su u društvu sa nekim ili ako nekoga očekuju.
 • Ako posjećujete lokal sa većim društvom, bilo bi dobro da sto prije rezervišete. To će vam uštediti napor i neugodnosti da se lijepo zamišljeno veče završi traganjem za mjestom ili da izlazak u određeni lokal propadne zbog gužve.
 • Prodavačice cvijeća obraćaju se u restoranima ili kafićima u pravilu muškarcima, koji se pri takvim ponudama redovno kolebaju između kavaljerstva i pristojne suzdržljivosti od rasipanja novca. U takvim slučajevima je najbolje da žena kaže "hvala" prije nego što je odluka pala. Na taj način je partner u društvu oslobođen obaveze, što ne znači, da ako mu je naročito stalo, cvijeće neće kupiti.
 • Plaćanje je po pravilu dužnost muškarca. On će zatražiti račun i isplatiti ga bez ikakvih primjedbi na cijene ako one odgovaraju uslugama koje su tražene. Moguće je i odstupanje od pravila. Naime, i žena može učestvovati u plaćanju računa. Ali u tom slučaju, da bi se izbjegla ceremonija plaćanja, dobro bi bilo da muškarac plati zajednički račun, a da se poslije, ako je moguće u lokalu, podijeli trošak.
 • Prilikom izlaska iz lokala redoslijed je drugačiji: žena ide naprijed, a muškarac za njom.


Pokloni:

 • Novac se po pravilu nikada ne poklanja. Novčani prilog može biti nagrada, honorar, napojnica, nadoknada, ali poklon nikako. Onaj ko daruje novac u stvari demonstrira da iz puke indiferentnosti žali čak i vrijeme i napor da nešto odabere i kupi.
 • Ipak, kao i svako, i ovo pravilo ima izuzetak. Novac ćete pokloniti nekome kome je u nesreći taj novac potreban, a na taj način mu možete pomoći, i ako dotični to tako i shvati.
 • U najužem krugu porodice, novac možete pokloniti mladim članovima, djacima ili studentima, za dobar uspjeh u školi ili za rođendan, mladićima prilikom odlaska u vojsku ili posjeta za vrijeme dopusta.
 • Ako je riječ o proslavi nekog događaja, uz novac koji predajete u omotnici stavit ćete i čestitku.


Kad se poklanja:

 • Prije svega, Nova godina ili božićni praznici su sveopšti, priznati i najmasovniji povod za poklanjanje.
 • Zatim, tu su, osobni praznici: rođjendani, godišnjice, svadbe, posjete novorođenčetu. Dobro svjedočanstvo, matura, diploma i doktorat  su takođe događaji koji se mogu obilježiti poklonima.
 • Posjeta prijateljima, dolazak u goste, posjete bolesniku su povodi za poklanjanje.
 • Malim darovima možete izraziti svoju zahvalnost i doktoru koji vas je liječio, bolničarki koja vas je njegovala, nastavniku u školi, sekretarici ili službenici koja vam je iz dana u dan pomagala u nekom poslu.
 • Naravno, povoda za poklanjanje ima bezbroj, a vi treba sami da procjenite kada ćete nekome nešto pokloniti.


Kome kakvo cvijeće:

 • Cvijeće, slatkiši, knjige, cigarete i pića su najstandardniji pokloni koji se daruju u svakoj prilici članovima porodice ili prijateljima i znancima u raznim prilikama.
 • Medjutim, kada je u pitanju poklanjanje cvijeća, treba biti oprezan kada, kome i u kakvoj prilici se poklanja određena vrsta cvijeća, jerc vijeće može imati i neko dublje značenje. Nekada su crvena ruža ili karanfil simbolično izražavali ljubav, a svijetloplavi spomenak, vjernost. Međutim, danas se to ne uzima toliko strogo.
 • Ljiljani, krizanteme i hortenzije se smatraju "mrtvačkim" cvijećem i ne poklanjaju se, a ljubičasto cvijeće se smatra izrazom žalosti.
 • Pored ruža i karanfila, najčešće se poklanjaju tulipani, gladiole, gerberi, rezano cvijeće na dugoj peteljci. Buketi od miješanog poljskog cvijeća su takođe prikladni pokloni, a sitno cvijeće, ljubičice, visibabe, neveni, poklanjaju se uglavnom bez posebnih razloga.
 • Cvijeće se poklanja ženama u svim prilikama. Medjutim, cvijeće se može pokloniti i muškarcima u slučaju bolesti.


Za stolom (šta kako s čim?):

 • Rukom se jede: kruh, sendvic, zemicka, kolaci od brasna (makovnjaca), rak, jastog, suhi kolači, ustipci, kukuruz, pojedine vrste voca, masline.
 • Velikom žlicom: juha, pojedine vrste variva.
 • Malom žlicom: kava, kiselo mlijeko, jogurt, kuhano jaje, kompoti, puding, sladoled, kreme, maline, kupine, šumske jagode.
 • Vilicom: salata, varivo, makarone, spagete, krompir, dinstano meso, paprikas, riba, pite, burek, strudle, palačinke.
 • Malom vilicom: predjela, kajgana, jaja na oko, strudla, torta, poslastice, kolaci.
 • Nožem: se ne jede nijedno jelo. Nož služi kao pomoć vilici pri usitnjavanju nekog jela, ali nožem se ni jedno jelo ne prinosi ustima. Nož se, također, ne koristi ni za rezanje ili usitnjavanje salate, ribe i niza drugih jela.


Kad (i gdje) se ne puši:

U bolesnickoj sobi, na pogrebu, groblju, u liftu, u djecijoj sobi, za vrijeme plesa, pored zapaljivih materijala ,u sumi, pored osobe koja se

odvikava od pusenja.


Osnove (pušačke) pristojnosti:

 • Trebali biste prije nego što upalite cigaretu, zatražiti dopuštenje od onih u čijem se društvu nalazite.
 • Pošto zapalite cigaretu, nikako ne pušite dim drugima u lice. Pepeo istresajte isključivo u pepeljaru. Svakako se pobrinite da opušak do kraja ugasite kako ne bi proizvodio neugodan dim i miris.
 • Cigarete najprije nudite ženama, a zatim po redoslijedu starosti ostalim članovima društva. Ponuđene cigarete se ne biraju, a uzima se ona koja se prva dotakne.
 • Muškarci pripaljuju cigaretu ženi u društvu čim vide da je ona uzima. Dobro će napraviti ako pri tom ustanu i ne drže vlastitu cigaretu u ustima. Mlađi će prema starijima u društvu postupiti na isti način.
 • Cigarete se po pravilu pripaljuju samo šibicom ili upaljačem, nikako svojom cigaretom

 

Categories: None


Comments are disabled.